W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2011.

Data uchwały:
2011-02-01

Numer uchwały:
IV/26/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.