Przewodniczący:

mgr inż. Alojzy Wojciech

adres: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

telefon.: (32) 211 62 16 lub 211 61 96 w. 23

dyżur w biurze Rady Gminy:

poniedziałek od godz. 1430  do godz.1600

Wiceprzewodnicząca:

Zofia Białoń

Wiceprzewodniczący:

mgr inż. Stanisław Karbowy

Radni:

mgr inż. Marian Brandys

Marek Gruszka

Franciszek Klenczar

mgr Iwona Kołodziej

Stanisław Lubański

Grzegorz Madeja

mgr Edyta Miszczak-Kowalska

mgr inż. Marek Mucha

Tadeusz Przewoźnik

Krzysztof Rembiesa

mgr Paweł Repeta

mgr inż. Antoni Tyc