Przewodniczący:

mgr inż. Stanisław Karbowy

adres: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

telefon.: (32) 211 62 16 lub 211 61 96 w. 23

dyżur w biurze Rady Gminy:

poniedziałek od godz. 1430 do godz.1600

Wiceprzewodnicząca:

Zofia Białoń

Wiceprzewodniczący:

mgr inż. Antoni Tyc

Radni:

mgr inż. Marian Brandys

Marek Gruszka

mgr Danuta Przybylska-Mika

Stanisław Lubański

mgr Małgorzata Antos

mgr Anna Sojka

mgr inż. Marek Mucha

Elżbieta Bratek

Piotr Sikora

mgr Paweł Repeta

Urszula Pękała

mgr inż. Mariusz Wojtala