W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2009

Data uchwały:
2008-12-16

Numer uchwały:
XXX/221/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP