W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2008

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XVII/123/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, stronie internetowej BIP