W sprawie:
budżetu gminy Miedźna na rok 2007.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
IV/30/2006

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, stronie internetowej BIP.