Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze

ul. Kręta 13

43-227 Góra

tel/fax./32/ 211 71-20

e-mail: sekretariat@przedszkole-gora.pl

Dyrektor: mgr Koczy Renata

Numer NIP: 638-177-39-07

Numer Regon: 271512388

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole-gora.pl