Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

ul. Górnicza 47b

43-225 Wola

tel/fax./32/ 211 96-22

e-mail: gpp3wolakubus@wp.pl

Dyrektor: mgr Jarosława Kozaryszczuk

Numer NIP: 638-177-38-82

Numer Regon: 271512402

Więcej informacji na stronie: https://kubusioweprzedszkole.edu.pl/