Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej

ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna

REGON: 366977174

NIP: 6381825277

Dyrektor: mgr Zofia Kempka

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej wchodzi:

1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna

tel./fax 211-31-89

zswm@op.pl

2) Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej , ul. Wiejska 101 ,

43-227 Miedźna

tel./fax 211-61-11

gppmiedzna@onet.eu

www.przedszkole.miedzna.pl