Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku

ul. Miodowa 17

43-227 Frydek

tel./fax /32/211-62-29

e-mail:spfrydek@wp.pl

Dyrektor: mgr Sebastian Pyjas

Numer NIP: 638-177-39-13

 Numer Regon 000558400

Więcej informacji na stronie : www.spfrydek.edupage.org