Zespół Oświaty i Wychowania

w Miedźnej z s.  w Woli

dyrektor mgr Marzena Mandla

 

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1

tel. /32/ 211 61 77

fax /32/ 211 63 54

601-091-666 - sekretariat

691-492-643 - realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

601-091-666 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

e-mail: zoiw@miedzna.pl,

www.zoiw.miedzna.pl

Godziny pracy Zespołu Oświaty i Wychowania

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00