DANE  TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MIEDŹNA

 

Podstawowe dane Urzędu Gminy

Numer NIP

Numer REGON

Numer konta bankowego

Godziny urzędowania

Urząd Gminy Miedźna

Ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Gmina Miedźna

 tel.     /32/ 211-61-96

           /32/ 211-61-60

            /32/ 211-61-10    

e-mail: urzad@miedzna.pl

Oficjalna strona Urzędu Gminy Miedźna: www.miedzna.pl

638 164 24 24

276 258 291

42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

poniedziałek:

7.30 - 17.00

wtorek - czwartek:

7.30 - 15.30

piątek:

7.30 - 14.00

 

Kasa Urzędu Gminy:

poniedziałek:

7.30 - 14.45,

15.30 - 17.00

wtorek-czwartek:

7.30 - 14.45

piątek:

7.30 - 13.15 

 

 

NUMERY TELEFONÓW DO REFERATÓW URZĘDU GMINY MIEDŹNA 

 

Sekretariat Wójta Gminy

tel.  /32/ 211-61-96 wew. 11

fax. /32/ 211-60-89

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

tel. /32/ 211-61-96 wew.18

tel. /32/ 211-61-96 wew. 57

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

tel./32/211-61-96 wew. 22

Biuro Rady Gminy

tel. /32/ 211-62-16

Referat Spraw Obywatelskich,

Urząd Stanu Cywilnego

tel. /32/ 211-62-17

Księgowość podatkowa         

tel.fax /32/ 211-62-18

Księgowość budżetowa         

tel. /32/ 211-62-19

Referat Inwestycji i Remontów:

tel.   /32/  211-63-38

fax.  /32/  212-88-75

tel.   /32/  211-63-38 wew. 27

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- ochrona środowiska  

- gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

                                                                                      tel. /32/ 211-61-96 wew.29

tel. /32/ 211-61-96 wew.24

tel. /32/ 211-62-15

Referat Organizacyjny:

- kadry

- działalność gospodarcza, zezwolenia na
   sprzedaż  napojów alkoholowych, ochrona
   informacji niejawnych

- promocja

- informatyk

- kancelaria urzędu

 

tel. /32/ 211-61-96 wew. 38

tel. /32/ 211-61-96 wew. 26

 

tel. /32/ 211-61-60 wew.44

tel. /32/ 211-61-96 wew. 47

tel. /32/ 211-61-96 wew.12