REDAKCJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY MIEDŹNA

Redaktorzy BIP

Małgorzata Pochłopień
e-mail:urzad@miedzna.pl
tel.   /32/ 211 61 60
fax. /32/  211 60 8
Zuzanna Dadok
email: rg@miedzna.pl
tel. /32/ 211 62 16


Zamówienia publiczne – przetargi
Renata Małecka
e-mail: zp@miedzna.pl
tel. /32/ 211 61 60


   
Administrator BIP

Marek Brol
e-mail: informatyk@miedzna.pl
tel.   /32/ 211 61 60
fax. /32/  211 60 89

Urząd Gminy Miedźna
Ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

tel.  /32/  211 61 60
fax. /32/  211 60 89