REDAKCJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU GMINY MIEDŹNA

 

      Redaktorzy BIP

 • Małgorzata Pochłopień
 • e-mail:urzad@miedzna.pl
  tel.   /32/ 211 61 60
  fax. /32/  211 60 8
 • Anna Urbańczyk
  email: rg@miedzna.pl
  tel. /32/ 211 62 16


  Zamówienia publiczne – przetargi
 • Renata Małecka 
  e-mail: zp@miedzna.pl 
  tel/fax. /32/ 211 63 38

    Administrator BIP


Urząd Gminy Miedźna
Ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

tel.  /32/  211 61 60
fax. /32/  211 60 89