Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 15:00  w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Porządek posiedzenia:

    1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.       

  1. Ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
  3. Opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne i bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.