Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna w składzie:

1. Józefa Waliczek - Przewodnicząca Komisji
2. Anna Cofała - członek komisji
3. Damian Faruga - członek komisji
4. Marzena Ilga - członek komisji
5. Marcin Kapica - członek komisji
6. Ismena Maląg - Wolnicka - członek komisji
7. Andrzej Kempny - członek komisji
8. Henryk Lichy - członek komisji
9. Mariusz Żur - członek komisji
10. Michał Przewoźnik - członek komisji