Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna w składzie:

1. Anna Cofała - Przewodnicząca Komisji
2. Marzena Ilga - członek komisji
3. Ismena Maląg - Wolnicka - członek komisji
4. Marek Gruszka - członek komisji
5. Henryk Lichy - członek komisji
6. Andrzej Nelec - członek komisji
7. Andrzej Kempny - członek komisji