Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miedźna w składzie:

1. Damian Faruga - Przewodniczący Komisji
2. Marzena Ilga - członek komisji
3. Marcin Kapica - członek komisji
4. Henryk Lichy - członek komisji
5. Andrzej Nelec - członek komisji