Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku Urzędu Gminy Miedźna.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedźna za 2023 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.