1. Strategia rozwoju Gminy w kontekście nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej na lata 2019 - 2023.

2. Bieżąca analiza realizacji budżetu oraz opiniowanie projektów uchwał.

3. Analiza funkcjonowania oświaty na budżet gminy.

4. Spotkanie z Radą Nadzorczą kierownictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2018 oraz raportu o stanie Gminy.

6. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

7. Przygotowanie propozycji podatkowych na rok 2020.

8. Udział w pracach nad projektem budżetu na rok 2020.

9. Realizacja inwestycji gminnych.

10. Spotkanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.