1. Analiza kosztów wybranych placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Górze; Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli).

2. Kontrola realizacji zadań i wydatkowania środków przez Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia.

3. Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2018 r. i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

4. Kontrola wybranych zadań realizowanych przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli.

5. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i realizacji Uchwał Rady Gminy Miedźna oraz wniosków i uchwał jednostek pomocniczych.