W sprawie:
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej
„Silesia-Med”.


Data uchwały:
2007-06-29

Numer uchwały:
IX/D/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.