W sprawie:
zmiany załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXV/195/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych (...)
i gimnaz


Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
L/308/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3607