W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Miedźna przedłożonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Data uchwały:
2007-04-27

Numer uchwały:
VII/A/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: