Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miedźna

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

1_2018

- oszacowanie podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych

- wskazanie planowanych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych

 04.05.2018r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak 1_2018
2.

Szulc Efekt

Warszawa    

 

2_2018 Wdrożenie w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energią 13.09.2018r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Brak 2_2018
 3.   

Szulc Efekt

Warszawa

 

3_2018 Przekazania tekstu petycji "Wzorowa łazienka" do wszystkich podległych szkół     20.09.2018r.     zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Brak 3_2018  
4.

Szulc Efekt

Warszawa

 

 

4_2018 Dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy Miedźna procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenia zamówienia  o której mowa w UPZP.  9.11.2018r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Brak 4_2018
5.