W sprawie:
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w Gminie Miedźna

Data uchwały:
2018-04-24

Numer uchwały:
XLIX/300/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia