W sprawie:
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miedźna a Gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Pols

Data uchwały:
2018-03-27

Numer uchwały:
XVLIII/289/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.