W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2018-2026

Data uchwały:
2018-02-27

Numer uchwały:
XLVII.278.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.