W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2018

Data uchwały:
2018-01-12

Numer uchwały:
XLV/261/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia