Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Miedźna, za okres od 1 stycznia 2013r. do 22 czerwca 2017r. przeprowadzona w dniach od  16 maja 2017r. do 22 czerwca 2017r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.