Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 03.10.2017r. o godz. 16:00 w biurze rady gminy, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

2.Ustalenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.Spotkanie z przedstawicielami Spółek Wodnych

5.Sprawy różne i bieżące

6.Zamknięcie posiedzenia komisji

 


Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 2 października 2017r. o godz. 15:00 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

5. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2018 w Gminie Miedźna

6. Sprawy różne i bieżące

7. Zamknięcie posiedzenia komisji