W sprawie:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010.

Data uchwały:
2007-02-26

Numer uchwały:
11/V/2007

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie: