Przewodniczący Komisji Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 29.05.2017r. o godz. 13:00 w Sali ślubów w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia

2. Ustalenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Ochrona przeciwpowodziowa, odwodnienie dróg

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji