Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

W związku z powyższym przygotowano wstępny projekt Uchwały w przedmiocie sprawy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego.

Na Państwa opinie oczekujemy od 16 marca 2017 r. do 22 marca  2017 r. do godz. 11.00.

Można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres:urzad@miedzna.pl,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu)