Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miedźna

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

1_2017 Publikacji w BIP wniosku w przedmiocie zapytania o ustanowienie i eksploatowanie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  13.02.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak 1_2017
2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

 

2_2017 Przystąpienia do konkursu  "Podwórko talentów NIVEA" 10.05.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 2_2017
 3.   

-Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

- Szulc Efekt sp. z o.o.    

 

3_2017 Umieszczenia przydatnych dla Mikroprzedsiębiorców informacji o serwisie Mikroporady  8.06.2017r, zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  3_2017
4.

 

-Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

- Szulc Efekt sp. z o.o.    

 

4_2017 Przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców załączonych materiałów.  23.10.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak 4_2017
5.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

5_2017 Budowy sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej we Frydku 30.11.2017r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 5_2017