Miedźna 25.08.2016r.


Zapytanie ofertowe

Zamawiający :

Wójt Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

występuje z zapytaniem ofertowym na :Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji Projektu „Rozwój zawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna"