Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miedźna

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

1_2016 Rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia gminy do programu "Podwórko Nivea - rodzinne miejsce zabaw"  11.04.2016r.  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak

1_2016

 

2.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

2_2016 Zaplanowania w budżecie gminy wymiany systemów operacyjnych 14.04.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  

2_2016

 

3.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

3_2016 utworzenia przez Kierownika JST "Biblioteczki samorządowca" 21.04.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

3_2016

 

4.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

4_2016 Analizy zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej 24.04.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

4_2016  

   Opinia_prawna

 

5.

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców "Nowa Energia" 5_2016 Upublicznianie informacji o rozpoczęciu postępowań o udzielanu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30 000 euro. 18.10.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

5_2016

6.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

 

6_2016

 

Przekazania petycji do podległych szkół podstawowych 

 

31.10.2016r.

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

brak

 

6_2016

 

 

7.

 

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

7_2016

Umieszczenia na głowych stronach internetowych j.s.t. banera i linku  do strony www.kompasowani.pl   

31.10.2016r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

7_2016

 

8.

 

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

8_2016 Utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym gminy zakładki - "Czyste powietrze". 3.11.2016r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

8_2016