Symbol:
6727.2

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.)

Opłaty:
1. za wydane zaświadczenie 17,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000)

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia
w sprawach :
- budownictwa mieszkaniowego,
- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami


Termin odpowiedzi:
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. Nr 98, poz.256 z poźn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Uwagi:
Formularz wniosku pobrać :
z naszej strony internetowej BIP
w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości


Dokumenty :
- wniosek wg załączonego wzoru
- załączniki wg wniosku


Dokumenty