Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. o godz.15:00 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Analiza projektu budżetu na 2016 rok

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26.11.2015r. po spotkaniu wszystkich komisji w biurze rady Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Ustalenie planu pracy na rok 2016

5. Sprawy różne i bieżące

6. Zamknięcie posiedzenia