Założenia do projektu budżetu gminy na rok 2007

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2007 są:

- analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach,

- analiza doświadczeń z funkcjonowania Gminy

- analiza skutków obowiązywania nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej.

Prezentowane założenia są podstawą do dyskusji nad kształtem przyszłorocznego budżetu. Budżet 2007 r. będzie kolejnym, w którym nastąpi znaczna absorpcja środków unijnych, dofinansowujących kluczowy dla gminy projekt inwestycyjny. Wejście Polski do struktur zjednoczonej Europy otworzyło przed samorządami nowe możliwości pozyskiwania środków na finansowanie niezbędnych dla społeczności lokalnych inwestycji. Gmina ze środków pochodzących z funduszy unijnych, planuje współfinansować rozpoczęte zadanie inwestycyjne oraz zamierza przystąpić do realizacji w 2007 roku kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Pozwoli to na znaczne przyśpieszenie tempa realizacji gminnych inwestycji.

Gmina będzie konsekwentnie racjonalizować swoją politykę finansową tak, aby możliwe było zrealizowanie najważniejszych planów i projektów rozwojowych bez popadania w dalszą pułapkę zadłużenia oraz ponoszenia nadmiernych kosztów jego obsługi.

Z tych przyczyn niezbędna jest optymalizacja wydatków i doprowadzenie do maksymalnej efektywności. Opierając się na tych przesłankach, założenia do projektu budżetu na 2007 rok zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na dalszy i trwały rozwój Gminy na miarę optymalnych możliwości.