Symbol:
5351

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)

Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
bezzwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
Zgon zgłasza się właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego dla miejscowości, w której nastąpił zgon przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku).w terminie:
- 3 dni od sporządzenia karty zgonu
- 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.
Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane dwa odpisy aktu zgonu.
Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Wymagane dokumenty:
1.karta zgonu
2.dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)
3.dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgonDokumenty