W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miedźna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Data uchwały:
2015-02-10

Numer uchwały:
V/28/2015

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna i w Biuletynie Informacji Publicznej.