SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY MIEDŹNA

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.