Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna, które odbędzie się w dniu 24.02.2015r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Zamknięcie posiedzenia komisji.