Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Miedźna w sezonie zimowym 2014/2015

CPV:
90.62.00.00 - 9; 90.63.00.00 - 2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
31.03.2015

Osoba odpowiedzialna:
Maria Kubeczko, Celina Faruga-Przewoźnik

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2014-11-05 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2014-11-05 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące