Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej oraz parkingu przy przedszkolu w Miedźnej


CPV:
45.23.31.42-6 , 45.23.32.28-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
14.11.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga - Przewoźnik, Maria Kubeczko, Beata Fijoł

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2014-09-29 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2014-09-29 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna


Kryteria wyboru:
cena oferty 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
Brak

Firmy uczestniczące