Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli

ul. Górnicza 47a

43-225 Wola

tel./fax 211 82-06

e-mail: p2wola@vp.pl

Dyrektora: Jadwiga Nycz

Numer NIP: 638-177-38-99

Numer Regon: 271512394

Więcej informacji na stronie:
http://przedszkole2wola.edupage.org/