JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I OSOBY PRAWNE GMINY MIEDŹNA


1.    Urząd Gminy w Miedźnej

2.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3.    Gminny Ośrodek Kultury

4.    Gminna Biblioteka Publiczna

5.    Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

6.    Zespół Oświaty i Wychowania

7.    Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku

8.    Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze

9.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, oddziały gimnazjalne Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej  oraz Gminne Przedszkole Publiczne im. M.Kownackiej w Miedźnej

10.  Zespół Szkół w Woli w skład którego wchodzi: Gimnazjum nr 1 im. św. J.Bosko, Technikum oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

12.  Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli, oddziały gimnazjalne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli

13.  Gminne Przedszkole Publiczne Nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli

14.  Gminne Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

15.  Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze

16.  Gminne Przedszkole Publiczne "BAJKA" w Frydku

17.  Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z.Religi w Gilowicach

18.    Zespół „Kubusiowe Maluchy”