Interpretacje indywidualne

Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnej sprawie, publikowane są na podstawie art. 14i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)