Zamawiający:
GMINA MIEDŹNA

Tytuł przetargu:
"Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Góra"

CPV:
45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
do 22.08.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga - Przewoźnik - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2014-06-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-06-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty 100%

Wadium:
nie wymaga się wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące