Wyniki kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Miedźna za okres od 1 stycznia 2009r. do 14 lutego 2014r. przeprowadzonej przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniach od 16 grudnia 2013r. do 14 lutego 2014r.